Cennik

Zajęcia 55 min.

Pojedyncze - 21 zł
W karnecie
- 15zł
W karnecie na min. 2 miesiące - 14zł


Zajęcia 75/90 min.


Pojedyncze - 25 zł
W karnecie - 17zł

W karnecie na min. 2 miesiące - 16zł

Karnet OPEN (diamond)
koszt: 330zł*
*Karnet upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich zajęciach ( z wyjątkiem zajęć zamkniętych)

 


Karnety ważne są przez okres trwania danego miesiąca.

ZNIŻKI
Przy wykupieniu 2 karnetów udzielamy zniżki 8% ( od łącznej kwoty karnetów)
Przy wykupieniu 3 karnetów i więcej udzielamy 15% zniżki (od łącznej kwoty karnetów)


Lekcje indywidualne:

1 lekcja - 60 minut (na jedną lekcję 2 osoby - każda po 30 min.)
dla solistów - 50 zł
1 lekcja - 45 minut (na jedna lekcję 1 duet / para po 30 min.)
duet / para - 60 zł (każda osoba z duetu po 30 zł)